วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อรับเหรียญ Jaya ฟรี
: 062-9522891  |  Line ID : 0898395457

วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อรับเหรียญ ฟรี

 

ตัวอย่างการถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน
ระวังนิ้วมือ อย่าปิดทับใบหน้า และเลขที่บัตรประชาชน